Serwis informacyjny

Władze miejskie San Francisco planują i utrzymują „miejski las”, używając do tego technologii obrazowania kartograficznego opartej na otwartym kodzie źródłowym

SAN RAFAEL, Kalifornia, 8 marca 2007 - Władze miasta San Francisco, przy współpracy firmy Autodesk i organizacji Friends of the Urban Forest, wdrażają internetowy system kartograficzny miejskich lasów, przeznaczony do użytku służbowego i publicznego.

Władze miasta i hrabstwa San Francisco poinformowały o opracowaniu oraz wdrożeniu dynamicznej, dostępnej online mapy miejskich drzew, których liczba stale rośnie. Rozwiązanie
o nazwie Urban Forest Mapping System (system obrazowania kartograficznego miejskich lasów) opracowała firma Autodesk Inc. przy współpracy Biura Zieleni Miejskiej – działającego przy burmistrzu, Biura Lasów Miejskich (Bureau of Urban Forestry  - BUF) - działającego przy zarządzie miasta oraz przy współpracy lokalnej organizacji non – profit „ Przyjaciele miejskiego lasu” (Friends of the Urban Forest - FUF). System będzie służył jako centralny, dynamiczny serwis, w którym mieszkańcy San Francisco, grupy społeczne oraz pracownicy miejscy będą mogli aktualizować
i przekazywać informacje dotyczące istniejących lub nowych ulicznych drzew wchodzących w skład „lasu miejskiego”.

Wspólne przedsięwzięcie kartograficzne przyniesie korzyści zarówno lokalnym instytucjom administracyjnym, jak i FUF oraz całej społeczności. BUF i FUF mają teraz do dyspozycji ważne narzędzie technologiczne ułatwiające zarządzanie oraz sprawowanie swoistej opieki nad drzewami.  Umożliwia ono bowiem prowadzenie rejestru drzew i nanoszenie na mapę lokalizacji drzew istniejących obecnie lub w przeszłości, a także planowanych nasadzeń. Urzędnicy miejscy mogą także szybko i dokładnie oszacować koszty utrzymania lasu miejskiego — w całości i na poszczególnych obszarach — oraz związane z tym korzyści. Dzięki temu miasto może zapewnić strategiczne wsparcie akcji sadzenia drzew oraz ich utrzymania na obszarach, gdzie jest to szczególnie potrzebne. Ponadto system sprzyja popularyzacji idei miejskiego lasu oraz większemu zaangażowaniu społeczności. Mieszkańcy mogą bowiem uzyskać dostęp online do danych na temat poszczególnych drzew, pobierać informacje takie jak zdjęcia i historie drzew, zgłaszać problemy,
a także wprowadzać do miejskiej bazy danych informacje o drzewach będących prywatną własnością.

„San Francisco zamierza stać się jednym z najbardziej zielonych miast na świecie” — powiedział Gavin Newsom, burmistrz San Francisco. „Projekt mapy miejskiego lasu to dla naszej społeczności wspaniała okazja, aby stworzyć serwis internetowy promujący aktywne zaangażowanie na rzecz zieleni miejskiej. Technologia ta nie tylko ułatwi wykonywanie czynności związanych z opieką nad drzewami, ale także stworzy mieszkańcom forum, gdzie mogą się spotkać i pozytywnie wpływać na krajobraz miasta”.

Poprzednio BUF i FUF zarządzały danymi na temat drzew w oddzielnych systemach, które w dużym stopniu były oparte na mapach papierowych, co utrudniało wymianę informacji. Nowy system zarządzania lasem miejskim zapewnia synchronizację danych z obu systemów w ramach jednej kompleksowej bazy danych. Obie instytucje mogą teraz w łatwy sposób uzyskiwać dostęp do informacji i aktualizować je, co pozwoliło usprawnić komunikację i przyspieszyć pracochłonne procedury. Dane z systemu są publikowane i utrzymywane przy użyciu Autodesk MapGuide Open Source — technologii opartej na otwartym kodzie źródłowym (open source), którą firma Autodesk udostępniła społeczności open source w ubiegłym roku.

„Korzystając z mieszanego modelu wykorzystującego technologie oparte na otwartym kodzie źródłowym i technologie komercyjne, stworzyliśmy system spełniający wszystkie nasze potrzeby zarówno z perspektywy opracowania aplikacji, jak i z punktu widzenia eksploatacji” — powiedział Greg Brasweel, dyrektor ds. informatyki i systemów informacji geodezyjnej w biurze inżynierii departamentu robót publicznych San Francisco. „Użyliśmy narzędzia do opracowywania treści udostępnianego przez Autodesk MapGuide Studio, które dało się łatwo zintegrować z platformą firmy Microsoft. Ponieważ informatycy w urzędzie miasta używają oprogramowania firmy Microsoft, potrzeby w zakresie szkolenia były minimalne. MapGuide Open Source zapewnia nam znakomite możliwości współpracy oraz zgodność z różnymi źródłami danych, w tym danych geodezyjnych ze środowiska open source, w stopniu wykraczającym poza możliwości systemów komercyjnych”.

„Firma Autodesk jest bardzo zadowolona z uczestnictwa w programie, który zwiększy znajomość zagadnień dotyczących zieleni miejskiej wśród mieszkańców i sprawia, że San Francisco jest zielonym miastem” — powiedziała Lisa Campbell, wiceprezes ds. rozwiązań geoprzestrzennych, Autodesk. „Mamy nadzieję, że projekt zarządzania i ochrony lasów miejskich realizowany wspólnie
z władzami miasta San Francisco stanie się wzorem dla innych miast na całym świecie”.

„Projekt ten jest wyjątkowy między innymi dlatego, że współpracują przy nim trzy odmienne podmioty, które potrafiły wspólnie stworzyć narzędzie dobrze służące całej społeczności” — powiedziała Amber Bieg, odpowiedzialna za rozwój w organizacji FUF. „Jest to sytuacja nietypowa. Rzadko się bowiem zdarza, aby organizacja non-profit, instytucja rządowa oraz prywatne przedsiębiorstwo nawiązały współpracę partnerską, w wyniku czego powstaje coś użytecznego dla całej społeczności”.

Adres witryny projektu San Francisco Urban Forest Mapping to www.sftreemap.org.

Informacje o organizacji Friends of the Urban Forest
Friends of the Urban Forest (Przyjaciele lasu miejskiego — FUF) to organizacja non-profit działająca na rzecz idei, że drzewa stanowią ważny element przyjaznego mieszkańcom środowiska miejskiego. Organizacja powstała w 1981 r. Od tego czasu zapewnia pomoc finansową, techniczną i praktyczną osobom lub grupom, które chcą sadzić drzewa oraz opiekować się nimi. Informacje o Departamencie Robót Publicznych miasta i powiatu San Francisco. Departament Robót Publicznych świadczy szeroki zakres usług, takich jak oczyszczanie, naprawy i utrzymanie ulic miejskich, utrzymanie kanalizacji miejskiej, opieka nad zielenią miejską oraz projektowanie i utrzymanie urządzeń użytku publicznego.

Informacje o Departamencie Robót Publicznych miasta i powiatu San Francisco
Departament Robót Publicznych świadczy szeroki zakres usług, takich jak oczyszczanie, naprawy
i utrzymanie ulic miejskich, utrzymanie kanalizacji miejskiej, opieka nad zielenią miejską oraz projektowanie i utrzymanie urządzeń użytku publicznego.

Informacje o Biurze Zieleni Miejskiej przy burmistrzu miasta i powiatu San Francisco
Biuro Zieleni Miejskiej przy burmistrzu koordynuje działania w zakresie fizycznego zazieleniania przestrzeni publicznej w San Francisco. Biuro jest składnikiem inicjatywy burmistrza pod nazwą „Livable City” (Zdatne do życia miasto), a jego głównym zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej jakości obszarów zielonych na ulicach, chodnikach, w parkach i na placach miejskich. Ponieważ przestrzeń publiczna w San Francisco zajmuje ponad jedną czwartą całkowitej powierzchni miasta, projekty zazieleniania i utrzymania zieleni stwarzają wyjątkową możliwość podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców.

Informacje o Autodesk

Autodesk, Inc. jest światowym liderem w dziedzinie oprogramowania do projektowania dwu- i trójwymiarowego przeznaczonego dla sektorów: przemysłu, architektury i budownictwa, inżynierii lądowej oraz mediów i rozrywki. Od wprowadzenia na rynek w 1982 roku oprogramowania AutoCAD, Autodesk opracował szerokie portfolio najnowocześniejszych rozwiązań do prototypowania cyfrowego, dzięki którym klienci mogą wypróbowywać swoje pomysły jeszcze przed ich faktyczną realizacją. Firmy z listy Fortune 1000, dzięki narzędziom Autodesk, wizualizują, symulują i analizują, jak ich wyroby będą działały w rzeczywistości, na wczesnym etapie projektowania. Dzięki temu oszczędzają czas i pieniądze, jednocześnie podnosząc jakość i pobudzając innowacyjność. Dodatkowe informacje o Autodesk można uzyskać z witryny www.autodesk.com 

Note: AutoCAD, Autodesk, Civil 3D, Inventor, flame, and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names or trademarks belong to their respective holders.