Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

Porównanie oprogramowania 3ds Max 2017 z poprzednimi wersjami

Oprogramowanie 3ds Max 2017 łączy w sobie funkcje programów 3ds Max i 3ds Max Design.
Nowe funkcje ułatwiają współpracę i modelowanie zarówno przy tworzeniu materiałów rozrywkowych, jak i przy projektowaniu.

Porównaj wersje

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Narzędzie Camera Sequencer

Definiowanie skóry z zastosowaniem kwaternionów dualnych

Rozszerzone funkcje wypełniania

Wypełnianie animacji tłumów

Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

Ogólne narzędzia do animacji

Animowane funkcje zniekształcające

Synchronizacja widoku ścieżki

Narzędzie Tekst (ulepszone)

Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Geodesic Voxel i Heatmap

Kontrolery animacji w narzędziu Max Creation Graph

Produktywność animowania

Obsługa OpenSubdiv

Ulepszone narzędzie ShaderFX

ShaderFX

Obsługa chmury punktów

Narzędzia do rozmieszczania

Fazowanie kwadratowe

Modelowanie powierzchni i siatki

Przypisywanie i edycja tekstury

Cieniowanie i projektowanie materiałów

Obsługa map wektorowych

Mapa tekstów i kształtów

Szybkie formowanie twardych powierzchni

Mapowanie UV

Ulepszenia narzędzia Obiekt

Obsługa renderowania w usłudze A360

Kamera fizyczna

Dodano obsługę nowych możliwości oprogramowania Iray i mental ray    

Dodatkowe udoskonalenia wydajności rzutni Nitrous

Zwiększona wydajność rzutni

Udoskonalone renderowanie ActiveShade

Kamera stereo

Zintegrowane opcje renderowania

System przejść renderingu

Interaktywne renderowanie ActiveShade

System graficzny z przyspieszeniem sprzętowym Nitrous

Renderowanie rzutni DX 11

Edytor compositingu Slate

Autodesk Raytracer Renderer (ART)

Symulacja i analiza ekspozycji oświetlenia

Udoskonalone funkcje mParticles i Particle Flow

Particle Flow

mCloth — symulacja ubioru

mRigds — dynamika brył sztywnych

Włosy i sierść

Proste importowanie danych symulacji

Max Creation Graph

Odświeżone odnośniki

Obszar roboczy projektowania

System szablonów

Obsługa plików Alembic

Obsługa gestów wielodotykowych

Udoskonalenia eksploratora scen

Udoskonalenia menedżera warstw

Obsługa platformy konwersji Autodesk

Obsługa animacji programu Inventor

Udoskonalony proces roboczy programu Revit

Importowanie plików programu SketchUp 2015

Zestaw funkcji Civil View

Obsługa skryptów w języku Python

Udoskonalone zarządzanie scenami

Dopasowanie perspektywy

Przesuwanie i powiększanie 2D

Konfigurowalny interfejs użytkownika

Współpraca z oprogramowaniem Adobe After Effects

Integracja transferu danych i procesów organizacji produkcji

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Współpraca w ramach procesów roboczych z wykorzystaniem kontenerów

Zestaw SDK oprogramowania 3ds Max

Eksporter gier

Aktywne łącze silnika Stingray

Lepsza obsługa narzędzi cieniowania Stingray

Sklep Creative Market z zawartością 3D

Max Creation Graph (ulepszony)

Dostęp do narzędzia Print Studio za jednym kliknięciem

Biblioteka zasobów 3ds Max

Obsługa wyświetlaczy o wysokim DPI

Ulepszona integracja z oprogramowaniem Shotgun