Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Modelowanie 3D, cieniowanie i mapowanie tekstur

Poznaj zestaw narzędzi do modelowania 3D, teksturowania i obsługi materiałów dostępny w oprogramowaniu 3ds Max®. Korzystaj z intuicyjnego narzędzia do modelowania Graphite, rozszerzonej obsługi OpenSubdiv, ulepszonej funkcji ShaderFX, wydajnej technologii ProOptimizer i wielu innych funkcji.

Modelowanie 3D i teksturowanie

 • Nowość

  Szybkie formowanie twardych powierzchni

  Szybkie tworzenie twardych form powierzchniowych

 • Nowość

  Mapowanie UV (ulepszone)

  Nawet 10 razy szybsze nawigowanie i edytowanie siatek UV

 • Nowość

  Narzędzie Obiekt (ulepszone)

  Łatwy dostęp do narzędzi pracy z obiektami

 • Obsługa OpenSubdiv

  Szybciej twórz złożone topologie. 

 • Ulepszone narzędzie ShaderFX

  W prosty sposób twórz i wymieniaj zaawansowane narzędzia cieniowania.

 • Obsługa chmury punktów

  Twórz modele, korzystając z danych w chmurze punktów. (film: 48 s)

 • ShaderFX

  Intuicyjnie twórz zaawansowane narzędzia cieniowania HLSL. (film: 1:11 min)

 • Narzędzia do rozmieszczania

  W prosty sposób ustalaj położenie i orientację zawartości. (film: 1:08 min)

 • Fazowanie kwadratowe

  Twórz fazy między powierzchniami czworobocznymi. (film: 1:04 min)

 • Modelowanie powierzchni i siatki

  Wydajnie twórz obiekty parametryczne i organiczne.

 • Przypisywanie i edycja tekstury

  Eksploruj zaawansowany zestaw narzędzi do tworzenia tekstur.

 • Cieniowanie i projektowanie materiałów

  Możesz szybko tworzyć i edytować hierarchie cieniowania. 

 • Obsługa map wektorowych

  Wczytuj grafikę wektorową jako odwzorowania tekstur. (film: 49 s)

 • Modelowanie oparte na wielobokach, splajnach i NURBS

  Używaj narzędzi do tworzenia splajnów i do modelowania 2D.

 • Nowość

  Mapa tekstów i kształtów

  Twórz graffiti i grafikę tekstową z użyciem obiektów 2D.