home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie powierzchni i siatki

  • Efektywnie twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.
  • Używaj zestawu modelowania Graphite, zawierającego ponad 100 narzędzi do zaawansowanego modelowania wielokątów i projektowania obiektów swobodnych 3D.
  • Kontroluj liczbę powierzchni lub punktów w obiekcie przy użyciu technologii ProOptimizer i zmniejsz złożoność zaznaczania nawet o 75% bez utraty szczegółów.
  • Uzyskaj czystą topologię siatki dla operacji logicznych, korzystając z narzędzia ProBooleans. 
  • Szybko rozdzielaj obiekty geometryczne na elementy składowe za pomocą narzędzia ProCutter.
  • Przedstawiaj dokładne szczegóły i optymalizuj siatki zarówno podczas pracy interaktywnej, jak i podczas renderowania przy użyciu powierzchni podpodziałów i wygładzania wielokątów.
  • Twórz możliwe do edycji splajny i klatki splajnów z gotowych do użycia kształtów 2D, a następnie przekształcaj je na geometrię 3D dowolnego typu.
Modelowanie 3D i próbkowanie tekstury dla obiektów parametrycznych i organicznych