home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzie Obiekt (ulepszone)

Mechanizmy wybierania obiektów i wykonywania na nich operacji zostały ulepszone, aby modelowanie, animowanie i inne zadania były wykonywane wydajniej
i bardziej kreatywnie.

Wyróżnione funkcje:

  • Artyści mogą teraz przypiąć roboczy punkt obrotu
    i korzystać z niego bez konieczności przechodzenia do panelu hierarchii."
  • Wyrównywanie lokalne to nowa metoda wyrównywania osi w sposób dający bardziej przewidywalne wyniki podczas stosowania różnych transformacji do wybranego podobiektu. Funkcja jest dostępna z listy rozwijanej Układ współrzędnych odniesienia na głównym pasku narzędzi.
  • Pojedynczy klawisz skrótu umożliwia przejście w tryb wskazania odpowiedniego podobiektu.
  • Dodano możliwość zaznaczania od punktu do punktu
    z przytrzymanym klawiszem Shift. W przypadku wybrania elementów niesąsiadujących dostępne jest zaznaczanie od punktu do punktu z dokładnym podglądem wybieranych elementów.
Narzędzie obiektów: wydajniejsze narzędzia do modelowania, animowania i renderowania