Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie oparte na wielobokach, splajnach i NURBS

Pokaż swoją kreatywność i wykorzystaj ponad 100 zaawansowanych narzędzi do modelowania wieloboków i opracowywania elementów swobodnych 3D zawartych w zestawie narzędzi do modelowania Graphite i ProOptimizer.

Efektywnie twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielobokach, splajnach i NURBS.

Przedstawiaj dokładne szczegóły i optymalizuj siatki zarówno podczas pracy interaktywnej, jak i podczas renderowania przy użyciu powierzchni podpodziałów i wygładzania wielokątów.

Obsługa modelowania z użyciem wieloboków, splajnów i obiektów NURBS