Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Fazowanie kwadratowe

Twórz fazowanie lub krawędzie ze ścięciem między dwiema powierzchniami składającymi się z czworoboków zamiast trójkątów, aby wyeliminować ściśnięcia.