Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Przypisywanie i edycja tekstury

Wykonuj operacje twórczego mapowania tekstur, takie jak pokrywanie, odbicie, rozmieszczanie graffiti, rozmazanie, mapowanie splajnów, mapowanie powłoki, rozciąganie UV i rozluźnianie. 

Metoda LSCM (Least Squares Conformal Mapping) pozwala zminimalizować zniekształcenia tekstury.

Nanoś materiały i oświetlenie każdego obiektu na nowe mapy tekstur, korzystając z funkcji renderowania do tekstury.

Używaj do 99 zestawów UV układania warstwowego tekstur. Wczytuj grafiki wektorowe jako odwzorowania tekstur i renderuj je w rozdzielczościach dynamicznych.

Zaawansowane próbkowanie tekstury z programu 3ds Max