Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Narzędzia do renderowania i modelowania 3D

Twórz profesjonalnej jakości animacje, renderingi i modele 3D w programie 3ds Max®. Zestaw wydajnych narzędzi pomaga tworzyć lepszą zawartość 3D w krótszym czasie.

 

Animacja 3D

 • Nowość

  Większa produktywność animowania

  Korzystaj ze sprawniejszego procesu animowania.

 • Nowość

  Narzędzie Tekst (ulepszone)

  Dodawaj do scen informacje oparte na danych.

 • Nowość

  Definiowanie skóry przy użyciu funkcji Heatmap (Mapa termiczna) i Geodesic Voxel (Woksel geodezyjny)

  Szybciej twórz lepsze wyważenie skóry.

 • Nowość

  Kontrolery animacji w narzędziu Max Creation Graph

  Twórz animacje proceduralne przy użyciu 3 nowych kontrolerów.

 • Narzędzie Camera Sequencer

  Opowiadaj fascynujące historie za pomocą animacji o wysokiej jakości.

 • Definiowanie skóry z zastosowaniem kwaternionów dualnych

  Szybciej twórz postaci, których jakość skóry będzie wyższa.

 • Wypełnianie animacji postaciami

  Generuj realistycznie poruszające się postacie. (film: 1:10 min)

 • Rozszerzone funkcje wypełniania

  Twórz bardziej realistyczne postacie i wypełniaj nimi scenę. (film: 1:36 min)

 • Narzędzia do animowania postaci i tworzenia siatki

  Twórz realistyczne postaci, które poruszają się jak prawdziwe.

 • Ogólne narzędzia do animacji

  Korzystaj z klatek kluczowych, narzędzi proceduralnych i planu animacji.

 • Animowane funkcje zniekształcające

  Ożyw wszystkie postacie i symuluj efekty płynności.

Modelowanie 3D i teksturowanie

 • Nowość

  Szybkie formowanie twardych powierzchni

  Szybkie tworzenie twardych form powierzchniowych

 • Nowość

  Mapowanie UV (ulepszone)

  Nawet 10 razy szybsze nawigowanie i edytowanie siatek UV

 • Nowość

  Narzędzie Obiekt (ulepszone)

  Łatwy dostęp do narzędzi pracy z obiektami

 • Obsługa OpenSubdiv

  Szybciej twórz złożone topologie. 

 • Ulepszone narzędzie ShaderFX

  W prosty sposób twórz i wymieniaj zaawansowane narzędzia cieniowania.

 • Obsługa chmury punktów

  Twórz modele, korzystając z danych w chmurze punktów. (film: 48 s)

 • ShaderFX

  Intuicyjnie twórz zaawansowane narzędzia cieniowania HLSL. (film: 1:11 min)

 • Narzędzia do rozmieszczania

  W prosty sposób ustalaj położenie i orientację zawartości. (film: 1:08 min)

 • Fazowanie kwadratowe

  Twórz fazy między powierzchniami czworobocznymi. (film: 1:04 min)

 • Modelowanie powierzchni i siatki

  Wydajnie twórz obiekty parametryczne i organiczne.

 • Przypisywanie i edycja tekstury

  Eksploruj zaawansowany zestaw narzędzi do tworzenia tekstur.

 • Cieniowanie i projektowanie materiałów

  Możesz szybko tworzyć i edytować hierarchie cieniowania. 

 • Obsługa map wektorowych

  Wczytuj grafikę wektorową jako odwzorowania tekstur. (film: 49 s)

 • Modelowanie oparte na wielobokach, splajnach i NURBS

  Używaj narzędzi do tworzenia splajnów i do modelowania 2D.

 • Nowość

  Mapa tekstów i kształtów

  Twórz graffiti i grafikę tekstową z użyciem obiektów 2D.

Renderowanie 3D

 • Nowość

  Autodesk Raytracer Renderer (ART)

  Twórz dokładne obrazy scen architektonicznych.

 • Obsługa renderowania w usłudze A360

  Renderuj w chmurze bezpośrednio z poziomu programu 3ds Max.

 • Kamera fizyczna

  Opracowano wspólnie z twórcami oprogramowania V-Ray.

 • Obsługa nowych rozszerzeń oprogramowania Iray i mental ray**

  Renderowanie fotorealistycznych obrazów jest teraz łatwiejsze.

 • Ulepszone renderowanie ActiveShade

  Szybciej wykonuj iteracje dzięki interaktywnemu renderowaniu. (film: 56 s)

 • Zwiększona wydajność rzutni

  Płynniejsze interakcje z obiektami sceny. (film: 1:15 min)

 • Kamera stereo

  Twórz atrakcyjną zawartość 3D. (film: 1:13 min)

 • Zintegrowane opcje renderowania

  Uzyskaj wspaniałą jakość obrazu dzięki funkcjom oprogramowania NVIDIA Iray.

 • System przejść renderingu

  Segmentuj sceny dla compositingu zstępującego.

 • System graficzny z przyspieszeniem sprzętowym Nitrous

  Rzutnia Nitrous pozwala skrócić procesy przetwarzania i obsługę zestawów danych.

 • Edytor kompozycji Slate

  Łącz kompozycje w module Slate.

Dynamika i efekty

 • Efekty Particle Flow

  Twórz zaawansowane symulacje cząsteczek. (film: 1:12 min)

 • Solvery symulacji dynamicznych MassFX

  Twórz symulacje za pomocą ujednoliconych generatorów symulacji.

 • Efekty włosów i sierści

  Twórz efekty bazujące na powiązaniach, takie jak włosy i trawa.

 • Symulacja i analiza ekspozycji oświetlenia

  Symuluj i analizuj słońce, niebo oraz sztuczne oświetlenie.

 • Nowość

  Proste importowanie danych symulacji

  Animowanie danych symulacji w formatach CFD, .CSV lub OpenVDB.

Interfejs użytkownika, proces roboczy i proces organizacji produkcji

 • Nowość

  Biblioteka zasobów

  Szybki dostęp do wszystkich używanych materiałów 3D

 • Nowość

  Obsługa wyświetlaczy o wysokim DPI

  Używaj programu 3ds Max na najnowszych monitorach i laptopach o wysokim DPI.

 • Nowość

  Lepsza integracja narzędzi w procesie organizacji produkcji

  Zyskaj rozszerzony i ulepszony zestaw narzędzi Python/.NET.

 • Nowość

  Konwerter scen

  Łatwo przenoś materiały z jednego programu do renderowania do innego.

 • Nowość

  Eksporter gier

  Możliwość łatwego przenoszenia danych do silników gier.

 • Nowość

  Aktywne łącze

  Połącz 3ds Max z silnikiem Stingray.

 • Nowość

  Lepsza obsługa narzędzi cieniowania Stingray

  Uzyskaj lepszą obsługę narzędzi cieniowania opartych na fizyce.

 • Nowość

  Zintegrowany sklep Creative Market z zawartością 3D

  Szybkie wyszukiwanie w sklepie online z zasobami 3D.

 • Nowość

  Max Creation Graph (ulepszony)

  Używaj kształtów i splajnów oraz importuj dane symulacji.

   

 • Odświeżone odnośniki

  Wprowadzono obsługę procesów niedestrukcyjnego przetwarzania animacji.

 • Nowość

  Eksplorator scen i Menedżer warstw (ulepszone)

  Łatwiejsza praca ze złożonymi scenami.

 • Nowość

  Obszar roboczy projektowania

  Łatwo odkrywaj główne funkcje programu 3ds Max.

 • Prostsze procesy przetwarzania w programach Revit i SketchUp

  Skróć czas importowania danych z programu Revit nawet 10-krotnie. (film: 1:43 min)

 • Nowość

  System szablonów

  Nowe konfiguracje uruchamiania przyspieszają tworzenie scen.  

 • Obsługa plików Alembic

  Przeglądaj ogromne zestawy danych w rzutni Nitrous.

 • Platforma konwersji Autodesk

  Wymieniaj dane z rozwiązaniem SolidWorks i innymi formatami plików.

 • Obsługa gestów wielodotykowych

  Swobodniej korzystaj z zawartości 3D.

 • Niewielkie funkcje zgłaszane przez użytkowników (SURF)

  Niewielkie funkcje postulowane na forum User Voice.

 • Udoskonalone zarządzanie scenami

  Nowe zagnieżdżone warstwy w eksploratorach scen. (film: 1:34 min)

 • Konfigurowalny interfejs użytkownika

  Uzyskaj dostęp do wielu widoków, korzystając z kart układów.

 • Elastyczne dopasowanie kamer

  Umieszczaj grafikę komputerową jako tła fotografii. (film: 1:05 min)

 • Integracja transferu danych z procesami organizacji produkcji

  Wykonuj transfer danych w pojedynczym kroku z programem 3ds Max.

 • Integracja z oprogramowaniem do compositingu

  W programie 3ds Max są dostępne opcje do compositingu.

 • Współpraca w ramach procesów roboczych z wykorzystaniem kontenerów

  Używaj kontenerów do nadpisania właściwości obiektu.

 • Rozbudowany zestaw SDK programu 3ds Max

  Rozszerzaj funkcjonalność i dostosuj program 3ds Max z SDK.

 • Obsługa skryptów w języku Python

  Korzystaj z języka skryptowego Python.

 • Zestaw funkcji Civil View

  Przekształć projekt budowlany w precyzyjny projekt 3D. (film: 6:51 min)

 • Zgodność operacyjna z programami AutoCAD i Revit

  Importuj pliki programu Revit bezpośrednio do oprogramowania 3ds Max. (film: 3:05 min)

 • Obsługa DirectConnect

  Wymieniaj dane projektowania przemysłowego z inżynierami. (film: 1:22 min)

 • Nowość

  Dostęp do narzędzia Print Studio jednym kliknięciem

  Uruchamiaj narzędzie Print Studio bezpośrednio z programu 3ds Max.