Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Biblioteka zasobów

Pojedynczy widok zawartości 3D na komputerze lokalnym i w sieci umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie wszystkich elementów.

Po znalezieniu najlepszego zasobu można wybrać działanie wykonywane po jego dodaniu do sceny: utworzenie odnośnika, scalenie lub zastąpienie.

Pobierz bibliotekę zasobów z witryny Autodesk Exchange.

  • Dodawaj lokalizacje zasobów w postaci folderów lokalnych lub sieciowych, aby indeksować je na potrzeby szybkiego wyszukiwania.
  • Używaj filtrów formatów plików, aby wyświetlać tylko pożądane typy plików.
  • Scalaj, twórz odnośniki do scen i zastępuj zawartość
    w bieżącej sesji 3ds Max.
  • Korzystaj z tej metody importowania wszelkich zewnętrznych typów plików obsługiwanych przez program 3ds Max.
  • Przeciągaj i upuszczaj obrazy: do rzutni jako tła środowiska lub na obiekty jako mapy rozproszenia materiału.
  • Połączenie z narzędziem Autodesk Seek.
Pobierz Access Library z witryny Autodesk Exchange