home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Integracja z oprogramowaniem do compositingu

Udoskonal swoje renderowane dane 3D i połącz je
z materiałem filmowym zarejestrowanym na żywo, używając opcji compositingu.

Segmentuj sceny na elementy do renderowania na potrzeby kompozycji zstępujących w programach Smoke (angielski), After Effects, Photoshop oraz w niektórych innych aplikacjach do tworzenia kompozycji.

Wykonuj proste operacje związane z kompozycjami bezpośrednio w programie 3ds Max w interfejsie opartego na węzłach edytora kompozycji Slate.

Oprogramowanie Composite zawiera wyposażone w pełen zestaw funkcji narzędzie do tworzenia kompozycji, które jest wysoko wydajne i obsługuje obrazy w formacie HDR. Oparto je na technologii oprogramowania do tworzenia kompozycji Toxik. Zestaw narzędzi 3ds Max Composite obejmuje funkcje dodawania kluczy, korekcji barw, śledzenia, odwzorowania kamery, malowania rastrowego i wektorowego, odkształcania opartego na splajnach, rozmywania elementów w ruchu, głębi ostrości oraz narzędzia wspomagające produkcje stereoskopowe.

Uwaga: Funkcja Composite jest wykonywana przez Autodesk Exchange.

Segmentuj ceny na elementy renderingu dla compositingu