Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dostęp do narzędzia Print Studio jednym kliknięciem

Uruchamiaj Print Studio bezpośrednio z poziomu programu
3ds Max, gdy wszystko jest gotowe do wydrukowania w 3D modelu, sceny lub innego dzieła.

Uruchamiaj narzędzie Print Studio z programu 3ds Max