Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

Porównanie AutoCAD Civil 3D 2016 i 2017 z poprzednimi wersjami

AutoCAD Civil 3D 2017 obejmuje nowe, wydajne narzędzia do optymalizacji konstrukcji, szybszego tworzenia wysokiej jakości projektów i usprawniania dostaw.

Porównaj wersje

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu, przed wybraniem innego do porównania.

Dane map w formie online

Elementy rurociągów ciśnieniowych (nowe opcje)

Tworzenie linii charakterystycznych bez konieczności tworzenia lokacji.

Tworzenie skrótów do danych i odniesienia dla sieci ciśnieniowych

Tworzenie projektów Vault na dowolnym poziomie poniżej folderu roboczego

Obsługa programu Vault w sieciach ciśnieniowych

Zarządzanie skrótami do danych w celu naprawy uszkodzonych skrótów i zastąpienia obiektów DWG™

Wyświetlenie obiektów projektu Vault istniejących w podfolderach typu obiektu

Tworzenie odwołań do obiektów danych istniejących w różnych projektach Vault

Skróty do danych korytarza (DREF; rozszerzone)

Centralne zarządzanie i skuteczniejsze egzekwowanie standardów projektowych

Obsługa pamięci podręcznej DREF

Podfoldery ułatwiające organizację danych modelu

Dodawanie powierzchni DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.

Import rurociągów i dróg z InfraWorks 360

Eksport danych profilu do InfraWorks 360

Zapisywanie plików podstawowych i plików zależności w A360

Eksport danych do formatów KML i KMZ

Wymiana danych między programami AutoCAD Civil 3D i InfraWorks 360

Import i eksport plików IFC (Industry Foundation Class)

Możliwość tworzenia zestawów definicji przez użytkowników

Zintegrowane procesy ronda z programem InfraWorks 360

Dodawanie sieci ciśnieniowych do arkuszy produkcyjnych

Zapisywanie zapytań o dane pomiarowe i otwieranie w kreatorze zapytań o dane pomiarowe

Eksport i import plików zapytań o dane pomiarowe do ponownego wykorzystania

Obiekt chmury punktów

Kontekstowy interfejs użytkownika chmury punktów

Obsługa chmur punktów przetworzonych w programie ReCap (RCS, RCP)

Tworzenie powierzchni z chmury punktów

Tworzenie brył AutoCAD z powierzchni TIN

Swobodna krzywa kołowa pionowa, swobodna krzywa kołowa paraboliczna, dodatkowe opcje

Odblokowanie i zmiana typów ograniczeń krzywych pionowych

Rozszerzenie jednostek profilów stałych i ruchomych

Opcje sterowania kotwiczeniem geometrii profilu układu

Rzutowanie brył do widoku profilu

Wybór wartości docelowe korytarzy z odniesień zewnętrznych

Wyodrębnienie brył korytarza

Tworzenie obszarów 3D korytarzy z raportu przedmiaru robót

Zachowywanie istniejących obiektów docelowych korytarzy przy zastępowaniu podzespołu

Opcje częstotliwości korytarza w zakrzywionych elementach linii podstawowych i przesunięciach

Określanie przyrostowości linii przykładowej

Sprawdzanie widoczności

Nowe pliki kryteriów projektu

Wybór linii trasowania wg warstwy używanych jako wartość docelowa szerokości i przesunięcia

Przenoszenie rond z programu AutoCAD Civil 3D do programu InfraWorks 360

Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu.

Modelowanie kształtów jako wewnętrznych/zewnętrznych narożników projektu

Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

Automatyzacja powiązywania danych właściwości z bryłą korytarza

Przypisywanie pozycji płacowych do elementów sieci ciśnieniowej w liście części

Zarządzanie listą materiałową oraz materiałami dla przykładowych grup liniowych

Tworzenie przekrojów projektowanych brył AutoCAD

Tworzenie płatów brył z rurociągów

Sterowanie kierunkiem przekroju w widokach przekroju

Geometria przesunięć

Wyświetlanie parametrów docelowych w podglądzie

Stosowanie ustawień AOR przy wprowadzaniu powiązań do przechyłek lub przechyłek kolejowych

Typy parametrów wejścia/wyjścia do wprowadzania przechyłek

Karta przechyłki kolejowej do pokazywania efektu przechyłki kolejowej w podzespole szynowym

Obsługa geometrii pętli

Tworzenie sieci ciśnieniowych z obiektów

Edycja wielu elementów sieci ciśnieniowych w widoku z góry przez przesuwanie lub poruszanie

Edycja wielu elementów sieci ciśnieniowych w widoku z góry przez nachylenie lub rzędną

Używanie kompasu 3D płaszczyzny do obracania płaszczyzny kompasu

Używanie uchwytu obrotowego do obracania łącznikami i aparaturą (model)

Dodawanie sieci ciśnieniowych w widokach przekroju

Wyświetlanie rurociągów poprzecznych w widoku profilu

Sortowanie spisu elementów sieci ciśnieniowej wg rozmiaru 

Tworzenie brył AutoCAD z sieci rurociągów ciśnieniowych

Tworzenie brył AutoCAD z sieci rurociągów

Tworzenie wykluczających zlewni

Dodawanie tabel sieci ciśnieniowej, łączników i aparatury

Przesuwane etykiety kodów punktu korytarza

Możliwość zmian etykiet referencyjnych obiektu w palecie właściwości

Kontrolowanie etykiet referencyjnych obiektów tekstowych w palecie właściwości

Etykiety skrzyżowań rur oraz rurociągów ciśnieniowych w widoku profilu

Etykiety rurociągów w widokach przekroju