Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Narzędzia BIM dla inżynierii lądowej

Narzędzia inżynierii lądowej AutoCAD® Civil 3D® wspomagają procesy modelowania informacji o budynku (BIM) oraz ułatwiają skrócenie czasu projektowania, analizy i wprowadzania zmian. 

Usługa w chmurze

Projektowanie obiektów inżynierii lądowej

 • Nowość

  Analiza sieci grawitacyjnych

  Wymiarowanie rur i ustawianie poziomu dna zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Nowość

  Zamień część sieci ciśnieniowej

  Wybór części innego typu lub rozmiaru.

 • Nowość

  Skrót do danych korytarza (DREF; ulepszone)

  Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych korytarza.

 • Nowość

  Zaawansowane projektowanie rond

  Zmień sposób projektowania rond w programie Civil 3D.

 • Nowość

  Linia charakterystyczna jako linia bazowa korytarza

  Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu.

 • Nowość

  Czyszczenie narożnika dla korytarzy

  Łatwe modelowanie kształtów na wewnętrznych / zewnętrznych narożnikach.

 • Nowość

  Zawartość rurociągów ciśnieniowych (ulepszone)

  Nowe elementy zaworów i rur ciśnieniowych.

 • Nowość

  Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

  Nowa funkcja wyodrębnienia wielu linii charakterystycznych.

 • Nowość

  Opcja „Bez terenu” dla linii charakterystycznych

  Tworzenie linii charakterystycznych bez tworzenia obszaru.

 • Projekt korytarza

  Narzędzia do modelowania korytarzy.

 • Sieci rurociągów ciśnieniowych

  Narzędzia do tworzenia sieci ciśnieniowej.

 • Sieci rurociągów grawitacyjnych

  Narzędzia dla systemów kanalizacji sanitarnej i burzowej.

 • Skarpy

  Modele terenów dla skarp.

 • Projektowanie działek

  Zautomatyzowane narzędzia do projektowania działek.

 • Modelowanie mostów

  Moduł dostępny dla subskrybentów oprogramowania Civil 3D lub Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate oraz klientów posiadających aktualny plan obsługi.(film: 1:08 min)

 • Modelowanie geotechniczne

  Uprawnienie importowania danych nawiertów i korzystania z nich. (film: 59 s)

 • Układ torów

  Usprawnienie tworzenia układu torów.

 • Koncepcje projektowe z programu InfraWorks 360

  Bardziej efektywna komunikacja i współpraca.

 • Narzędzie Geometria pętli

  Zmienianie wartości liczby pętli i sterowanie powtarzaniem. (film: 3:47 min)

 • Bryły z obiektów programu Civil 3D

  Tworzenie brył programu AutoCAD w interfejsie użytkownika programu Civil 3D. (film: 3:05 min)

 • Nowość

  AutoCAD 360 Pro

  Przeglądanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków DWG™ na urządzeniach przenośnych.

  Usługi w chmurze

Kreślenie i dokumentacja w inżynierii lądowej

 • Nowość

  Dodawanie danych zestawu właściwości do etykiet

  Dodawanie właściwości niestandardowych do stylów etykiet.

 • Nowość

  Narzędzia odniesienia do stylów

  Centralizacja zarządzania pozwala egzekwować normy projektowe.

 • Nowość

  Dane właściwości do brył korytarzy

  Automatyzacja zmian danych i informacji.

 • Nowość

  Definiowanie zestawu właściwości

  Tworzenie i używanie danych dla każdego obiektu rysunkowego.

 • Normy rysunkowe

  Obszerna biblioteka stylów kreślenia inżynierii lądowej CAD.

 • Dokumentacja projektowa

  Generowanie opisanych rzutów produkcyjnych.

 • Tworzenie map

  Funkcja odwzorowania kartograficznego.

 • Raporty i tabele

  Dynamiczne tabele do edycji linii.

 • Etykiety skrzyżowań rurociągów w widokach profili i przekroju

  Etykieta w miejscu, gdzie przecinają się rury grawitacyjne i ciśnieniowe. (film: 4:58 min)

 • Kontrolka widoku przekroju poprzecznego

  Określanie kierunku przekroju w siatce widoku. (film: 1:56 min)

Pomiar i zbieranie danych GPS

 • Nowość

  Edytor ciągu poligonowego (rozszerzony)

  Zmienianie danych ciągów poligonowych przy użyciu danych wejściowych i narzędzi COGO.

 • Nowość

  Dopasowanie ciągu poligonowego (rozszerzone)

  Stosowanie metody dopasowania do danych ciągu poligonowego.

 • Dostęp do danych i ich wymiana

  Odczytywanie, zapisywanie i przekształcane danych między formatami.

 • Modelowanie powierzchni

  Narzędzia do dynamicznego tworzenia powierzchni.

 • Tworzenie mapy bazowej

  Usprawnione procesy mapowania i mierzenia GPS.

 • Obraz fotorealistyczny

  Digitalizowanie elementów powykonawczych przy użyciu chmur punktów.

 • Chmury punktów

  Korzystanie z danych chmury punktów i wyświetlanie ich. (film: 4:39 min)

 • Tworzenie powierzchni z danych chmury punktów

  Tworzenie powierzchni TIN z danych chmury punktów. (film: 7:10 min)

 • Zlewnie wykluczające

  Modyfikowanie obwiedni zlewni i ścieżek przepływu. (film: 3 min)

 • Importowanie i eksportowanie plików IFC

  Importowanie plików IFC i eksportowanie do nich brył programu AutoCAD. (film: 2 min)

Wizualizacja i analiza

 • Analiza geoprzestrzenna

  Zaawansowane funkcje tworzenia map i analizy.

 • Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej

  Dynamiczne modele umożliwiają zarządzanie kanalizacją burzową. (film: 1:17 min)

 • Analiza modeli

  Dynamiczne obliczenia zestawień ilości i robót ziemnych.

 • Analiza wizualna

  Lepsze zrozumienie projektów inżynierii lądowej dzięki wizualizacji.

 • Analiza rzek i powodzi

  Moduł dostępny dla subskrybentów oprogramowania Civil 3D lub Infrastructure Design Suite w wersji Premium lub Ultimate oraz klientów posiadających aktualny plan obsługi. (film: 1:09 min)

 • AutoCAD Civil 3D z programem 3ds Max

  Tworzenie wizualizacji o profesjonalnej jakości. (film: 1:29 min)

Współpraca

 • Nowość

  Buforowanie powierzchni DREF

  Buforowanie powierzchni terenu poszerza zakres udostępniania rysunków Civil 3D.

 • Nowość

  Podfoldery obiektów

  Organizowanie danych modelu za pomocą podfolderów.

 • Nowość

  Usprawnione tworzenie odnośników

  Dodawanie powierzchni DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.

 • AutoCAD Civil 3D z programem InfraWorks 360

  Korzystanie z wstępnych modeli projektu w programie Civil 3D.

 • Przeniesienie mostów InfraWorks 360 do programu Civil 3D

  Przeniesienie wstępnych modeli mostów do programu Civil 3D. (film: 2 min)

 • AutoCAD Civil 3D z programem Vault Professional

  Tworzenie, organizowanie i udostępnianie danych projektu. (film: 1:25 min)

 • AutoCAD Civil 3D z programem Navisworks

  Popraw prognozowanie. (film: 1:22 min)

 • AutoCAD Civil 3D z programem Revit Structure

  Sprawniejsza współpraca nad projektem budowlanym i inżynierii lądowej. (film: 46 s)

 • Zgodność z wcześniejszymi wersjami

  Zgodność z wcześniejszymi wersjami dla usprawnienia współpracy.

 • Współpraca w chmurze

  A360 i AutoCAD 360 do udostępniania projektów.

  Usługi w chmurze

 • Skróty do danych i odniesienia

  Udostępnianie danych modelu przy użyciu skrótów do danych i odnośników.

 • Narzędzia organizacji projektu dla programu Vault Professional 2016

  Wyświetlanie obiektów projektu i tworzenie odnośników do danych. (film: 7:07 min)

 • Modele koordynacji

  Dołączanie modeli koordynacji do rysunków Civil 3D. (film: 2:34 min)

 • Skróty do danych

  Zastępowanie obiektów rysunku i naprawianie skrótów do danych. (film: 3:47 min)