home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projekt korytarza

Funkcja modelowania korytarza pozwala na tworzenie inteligentnych modeli projektów dróg i autostrad oraz innych systemów transportowych. Tworzenie proponowanych powierzchni, objętości robót ziemnych, zestawień materiałowych i wstępnych przekrojów poprzecznych. Wybieranie docelowych korytarzy liniowych z odnośników programu AutoCAD. Wyodrębnianie brył z kształtów korytarza. Przejścia korytarzy i powiązania rzędnych można projektować z bezpośrednim wykorzystaniem linii trasowania, profili, figur pomiarowych, linii charakterystycznych oraz polilinii AutoCAD.

Interaktywny moduł do projektowania skrzyżowań umożliwia tworzenie złożonych modeli przecinających się dróg, które dynamicznie dostosowują się do zmian dokonywanych w projekcie. Edytor podzespołów umożliwiający tworzenie inteligentnych komponentów niestandardowych.

  • Narzędzie Geometria pętli pozwala na tworzenie zdefiniowanych połączeń powtarzających się aż do osiągnięcia powierzchni docelowej w programie Edytor podzespołów lub określonej liczby wystąpień. 
  • Określanie obiektów docelowych korytarza przez warstwę. Cele korytarza można wyznaczyć przy użyciu obiektów zgrupowanych w warstwie programu AutoCAD, a następnie użyć linii trasowania według warstwy jako obiektów docelowych szerokości i odsunięcia. 
  • Bryły programu AutoCAD utworzone z powierzchni TIN Civil 3D, rurociągów i sieci ciśnieniowych mogą służyć do analiz wizualnych w innych aplikacjach.
Modelowanie korytarzy w projektach obiektów inżynierii lądowej i korytarzy