Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

Istnieje obecnie możliwość wyodrębniania wielu linii charakterystycznych z regionów korytarza lub obszarów zamkniętych wielokątami. Opcje szablonów nazw umożliwiają dodawanie właściwości związanych z korytarzami do nazw linii charakterystycznych.

Podczas projektowania korytarza są dostępne funkcje wyodrębniania linii charakterystycznych