autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Opcja „Bez terenu” dla linii charakterystycznych

Linie charakterystyczne tworzone poza terenem nie przecinają się ze sobą, więc w odróżnieniu od linii charakterystycznych występujących w tym samym terenie nie jest konieczne określanie ich priorytetu stylu. Te linie "Bez terenu" nie wpływają na inne obiekty, które przecinają, jak linie trasowania, działki czy figury pomiarowe.

Opcja linii charakterystycznej „nieterenowej” w projekcie działki