home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentacja projektowa

Automatyczne generowanie rysunków wykonawczych, w tym w pełni opisanych arkuszy przekrojów, profili i projektów skarpowania. Automatyzacja typowych operacji kreślenia z lepszym zachowaniem norm rysunkowych dzięki środowisku kreślenia opartemu na stylach. Korzystanie z odnośników zewnętrznych i skrótów do danych podczas tworzenia wielu rysunków jednocześnie przekłada się na proces umożliwiający używanie w arkuszach produkcyjnych pojedynczej instancji modelu. Synchronizowanie arkuszy produkcyjnych pozwala na odzwierciedlanie zmian wprowadzonych w modelu.

Dokumentacja projektowa umożliwia użytkownikom pobieranie opisów bezpośrednio z obiektów projektu i automatyczne aktualizowanie opisów, gdy projekt ulegnie zmianie. Program reaguje na zmiany w skali rysunku i orientacji widoku i aktualizuje etykiety po obróceniu skali wydruku lub wprowadzeniu zmian w różnych rzutniach. 

Program umieszcza również etykiety skrzyżowań rur sieci ciśnieniowej w widoku profilu i przekroju, etykiety skrzyżowań rur sieci grawitacyjnej w widoku profilu i przekroju oraz tworzy widoki przekrojów.

Generowanie opisanych rzutów produkcyjnych i dokumentacji konstrukcji