Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzia odniesienia do stylów

Teraz można synchronizować style w rysunku ze stylami w zewnętrznych szablonach odniesienia. Szablony odniesienia upraszczają zarządzanie stylami rysunku i aktualizowanie ich.

Narzędzia stylów odniesienia do tworzenia dokumentacji obiektów inżynierii lądowej