Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Nowe funkcje AutoCAD Civil 3D w wersji 2017

Zobacz obrazy przedstawiające nowe funkcje programu AutoCAD® Civil 3D® 2017. Nastawione na optymalizację wydajności nowe i ulepszone funkcje znacznie podnoszą poziom zgodności i produktywności.

Projektowanie obiektów inżynierii lądowej

 • Nowość

  Analiza sieci grawitacyjnych

  Wymiarowanie rur i ustawianie poziomu dna zgodnie z normami HEC-22 2009.

 • Nowość

  Zamień część sieci ciśnieniowej

  Wybór części innego typu lub rozmiaru.

 • Nowość

  Skrót do danych korytarza (DREF; ulepszone)

  Tworzenie i udostępnianie skrótów do danych korytarza.

 • Nowość

  Zaawansowane projektowanie rond

  Zmień sposób projektowania rond w programie Civil 3D.

 • Nowość

  Linia charakterystyczna jako linia bazowa korytarza

  Wykorzystanie korytarza do projektu właściwości terenu.

 • Nowość

  Czyszczenie narożnika dla korytarzy

  Łatwe modelowanie kształtów na wewnętrznych / zewnętrznych narożnikach.

 • Nowość

  Zawartość rurociągów ciśnieniowych (ulepszone)

  Nowe elementy zaworów i rur ciśnieniowych.

 • Nowość

  Proces wyodrębniania linii charakterystycznej korytarza

  Nowa funkcja wyodrębnienia wielu linii charakterystycznych.

 • Nowość

  Opcja „Bez terenu” dla linii charakterystycznych

  Tworzenie linii charakterystycznych bez tworzenia obszaru.

 • Nowość

  AutoCAD 360 Pro

  Przeglądanie, tworzenie, edytowanie i udostępnianie rysunków DWG™ na urządzeniach przenośnych.

  Usługi w chmurze

Kreślenie i dokumentacja w inżynierii lądowej

 • Nowość

  Dodawanie danych zestawu właściwości do etykiet

  Dodawanie właściwości niestandardowych do stylów etykiet.

 • Nowość

  Narzędzia odniesienia do stylów

  Centralizacja zarządzania pozwala egzekwować normy projektowe.

 • Nowość

  Dane właściwości do brył korytarzy

  Automatyzacja zmian danych i informacji.

 • Nowość

  Definiowanie zestawu właściwości

  Tworzenie i używanie danych dla każdego obiektu rysunkowego.

Pomiar i zbieranie danych GPS

 • Nowość

  Edytor ciągu poligonowego (rozszerzony)

  Zmienianie danych ciągów poligonowych przy użyciu danych wejściowych i narzędzi COGO.

 • Nowość

  Dopasowanie ciągu poligonowego (rozszerzone)

  Stosowanie metody dopasowania do danych ciągu poligonowego.

Współpraca

 • Nowość

  Buforowanie powierzchni DREF

  Buforowanie powierzchni terenu poszerza zakres udostępniania rysunków Civil 3D.

 • Nowość

  Podfoldery obiektów

  Organizowanie danych modelu za pomocą podfolderów.

 • Nowość

  Usprawnione tworzenie odnośników

  Dodawanie powierzchni DREF prostą metodą przeciągania i upuszczania.