home login search menu close-circle arrow-dropdown-up arrow-dropdown arrow-down arrow-up close hide show info jump-link play tip external fullscreen share view arrow-cta arrow-button button-dropdown button-download facebook youtube twitter tumblr pinterest instagram googleplus linkedin email blog lock pencil alert download check comments image-carousel-arrow-right show-thick image-carousel-arrow-left user-profile file-upload-drag return cta-go-arrow-circle circle circle-o circle-o-thin square square-o square-o-thin triangle triangle-o triangle-o-thin square-rounded square-rounded-o square-rounded-o-thin cta-go-arrow alert-exclamation close-thick hide-thick education-students globe-international cloud sign-in sign-out target-audience class-materials filter description key-learning pdf-file ppt-file zip-file plus-thick three-circle-triangle transcript-outline

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Tworzenie mapy bazowej

Funkcja pomiarów została całkowicie zintegrowana z procesami roboczymi. Większa spójność środowiska projektu, w którym można używać punktów, figur pomiarowych i powierzchni w całym procesie projektowania bez konieczności ręcznego przekształcania układów współrzędnych ani przenoszenia danych z pakietu pomiarów do oprogramowania do inżynierii lądowej. Po wprowadzeniu danych pomiaru GPS do projektu elementy konstrukcyjne zostaną zaktualizowane automatycznie.

Inne możliwości to:

  • bezpośrednie importowanie nieprzetworzonych danych pomiarów,
  • metoda najmniejszych kwadratów,
  • ustawienia i przekształcenia układu współrzędnych,
  • edytowanie obserwacji geodezyjnych,
  • automatyczne tworzenie figur pomiarowych,
  • tworzenie powierzchni.
Usprawnienie procesów odwzorowania GPS i miernictwa GPS