Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analiza rzek i powodzi

Dostępny w pakiecie Infrastructure Design Suite 2017 (angielski) Ultimate na subskrypcję moduł analizy rzek i powodzi umożliwia automatyzację funkcji tworzenia map i analizy hydrologicznej. Automatyzacja przecinania przekrojów poprzecznych HEC-RAS, analiz powierzchni wody, tworzenia map powodziowych i wszystkich powiązanych zadań modelowania. Automatyczne obliczanie uszkodzeń mostu. Automatyczne generowanie map terenów zalewowych i kierunków zalewania gotowych do przekazania odpowiednim instytucjom.