Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej

Oprogramowanie do analizy kanalizacji sanitarnej i burzowej jest dostępne w programie AutoCAD Civil 3D i wszystkich wersjach pakietu Infrastructure Design Suite (angielski). Dynamiczne elementy modelu nie są ograniczone do dokumentów projektu i budowy. Można tworzyć więcej scenariuszy projektowych, zachowując aktualność modelu. Analizę hydrologiczną można przeprowadzić na znacznie wcześniejszym etapie procesu projektowania dla wielu typów projektów, w tym:

Projektowanie i analizowanie:

  • miejskich systemów kanalizacji burzowej;
  • autostradowej kanalizacji burzowej i przepustów,
  • zrównoważonych systemów zarządzania kanalizacją burzową, w tym jakością wody;
  • zbiornika retencyjnego i wypływu;
  • systemów kanalizacji sanitarnej, stacji pomp i sieci zasilającej.