Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj platformy

AutoCAD LT na komputery Mac i AutoCAD LT dla systemów Windows.

AutoCAD LT dla komputerów Mac oferuje najpopularniejsze funkcje wersji dla systemu Windows rozszerzone o specjalny interfejs dla komputerów Mac oraz specjalne funkcje.

Porównaj platformy

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które można porównać. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

W sposób efektywny twórz, uaktualniaj i dostosowuj szczegółowe dokumentacje 2D.

Oprogramowanie AutoCAD LT, zaprojektowane specjalnie dla komputerów Mac.

Wiersz poleceń

Uchwyty wielofunkcyjne

Dynamiczne wprowadzanie

Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych poleceń    

Ukrywanie i izolowanie obiektów

Tworzenie i wybieranie podobnych obiektów

Usuwanie zduplikowanych obiektów

Paleta Właściwości

Szybki podgląd

Edytowalna ikona LUW

Narzędzia warstw

Grupy warstw

Powiadomienie o nowej warstwie

Paleta Szybkie właściwości/Moje właściwości

Menedżer stanów warstw    

Szybki wybór

Palety narzędzi

Pasek nawigacji

Autokorekta podczas wprowadzania poleceń

Karty plików    

Nowa karta/Ekran powitalny

Wybór za pomocą narzędzia Lasso

Galeria wstążki

Podgląd poleceń

Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości

Paleta Zawartość

Nawigacja po interfejsie CoverFlow

Wielopunktowe gesty dotykowe

Grafika o wysokiej rozdzielczości

Obsługa profilu podstawowego OpenGL

Pokazywanie palet jako ikon

Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości

Narzędzie Steering wheel

Karta Start

Znajdowanie funkcji w celu uzyskania pomocy

Ulepszona grafika 2D

Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI)

Wybierz efekt

Skróty poleceń

Menu kontekstowe (uruchamiane prawym klawiszem myszy), skróty klawiaturowe i dwukrotne kliknięcia

Słowniki niestandardowe

Podpisy cyfrowe

Obszary robocze

Udoskonalenia narzędzi migracji

Importowanie i eksportowanie CUI

Aplikacja pulpitu Autodesk

Powiadomienia o aktualizacjach w systemie operacyjnym

Przełączanie języka w produkcie

Geometria i narzędzia pomiarowe

Szyki skojarzone

Kopiowanie szyków

Przezroczystość obiektów i warstw

Przekreślony tekst

Gładkie połączenie krzywych

Edycja wielu wzorów kreskowania

Menedżer zestawów arkuszy    

Bloki dynamiczne

Edycja stylu tabeli

Podgląd tworzenia kreskowania

Integracja z digitizerem

Zmiana obszaru

Położenie geograficzne

Inteligentne wymiarowanie

Chmurka wersji

Udoskonalenia związane z formatem PDF

Optymalizacja plików wyjściowych PDF

Monitor zmiennych systemowych

Odwzorowane ścieżki odniesienia zewnętrznego

Inteligentne linie środkowe i znaki środka

Automatyczne wypunktowanie i numerowanie

Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego

Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego

Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock

Wyróżnianie nowych funkcji

Licencja dla jednego użytkownika

Licencje wieloplatformowe

Narzędzie do transferu licencji online

Odwołania zewnętrzne (DWG™)

Technologia TrustedDWG™

Podkłady obrazów

Podkłady PDF

Lokalna edycja odniesienia DWG

Publikowanie wsadowe

Publikowanie i drukowanie do plików PDF

Style wydruku

Edytor tabeli stylów wydruku

A360 łączność    

eTransmit    

Podkłady DWF™

Podkłady DGN

Markup Set Manager

Łącza danych

Hiperłącza

Menedżer połączeń z bazami danych

Import i eksport plików WMF

Udostępnianie widoków projektów

Wyrównanie tekstu

Import plików PDF