Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj wersje

AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2016 i poprzednie wersje

Porównaj najnowszą wersję AutoCAD LT z wersjami AutoCAD LT 2016, 2015 i 2014.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które można porównać. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Obejmuje rozszerzoną pomoc techniczną i aplikację mobilną AutoCAD 360.

Przyspiesz cykl projektowania i zmniejsz liczbę koniecznych poprawek, korzystając z inteligentnego modelu 3D.

Twórz projekty CAD i ich rysunki, przesyłając procesy robocze wykonywane na komputerze do urządzeń mobilnych.

Uzyskaj dokładniejszy, bardziej przystępny i pozwalający na korekty wgląd w projekty infrastrukturalne.

Uchwyty wielofunkcyjne

Ukrywanie i izolowanie obiektów

Szyki skojarzone

Opcje wiersza poleceń obsługiwane kliknięciem

Podgląd edycji właściwości

Karty plików

Inteligentny wiersz poleceń

Karta Start

Znajdowanie funkcji w celu uzyskania pomocy

Ciemny motyw

Galeria wstążki

Ulepszona grafika 2D

Wybór za pomocą narzędzia Lasso

Podgląd poleceń

Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości

Wyróżnianie nowych funkcji

Inteligentne wymiarowanie

Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

Udoskonalenia chmurki wersji

Udoskonalenia związane z formatem PDF

Optymalizacja plików wyjściowych PDF

Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego

Wyrównanie tekstu

Narzędzia do pomiarów geometrycznych

Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock

Publikowanie/podkłady PDF

Przezroczystość obiektów i warstw

Gładkie połączenie krzywych

Przekreślony tekst

Edycja wielu wzorów kreskowania obiektu

Automatyczne wypunktowanie i numerowanie

Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego

Udostępnianie widoków projektów

Import/eksport/podkłady DGN 8

Konwertowanie plików DWG

A360 łączność

Układ współrzędnych geopozycjonowania i usługa Live Maps

Import plików PDF

Aplikacja mobilna AutoCAD 360

Rozszerzona pomoc techniczna

Udoskonalenia narzędzi migracji

Możliwość dostosowywania interfejsu użytkownika (CUI)

Efekt wyboru (ustawienia)

Transfer licencji online

Resetowanie migracji

Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku

Dostosowanie i synchronizacja plików

Kontrola bezpieczeństwa plików

Menedżer aplikacji Autodesk    

Aplikacja pulpitu Autodesk

Monitor zmiennych systemowych