Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Podgląd poleceń

Możesz wykonywać mniej operacji „cofnąć” dzięki wyłapywaniu błędów przed ich wykonaniem. Przed zastosowaniem takich poleceń jak odsuń, zaokrąglij i utnij można zobaczyć podgląd wyników.