Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Import plików PDF

Pliki PDF zostały dodane do listy możliwych do importowania formatów plików.

Teraz można zaimportować geometrię, tekst TrueType i obrazy rastrowe z pliku PDF lub podłożyć je do rysunku jako obiekty programu AutoCAD.

Importuj geometrię z pliku PDF do rysunku w postaci obiektu AutoCAD