autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Udostępnianie widoków projektów

Udostępniaj rysunki CAD 2D w chmurze. Twoi recenzenci nie muszą się logować ani nie muszą nawet posiadać produktu opartego na programie AutoCAD do wyświetlania rysunków, ale nie mogą zmieniać źródłowego pliku DWG.

Udostępniaj rysunki współpracownikom, publikując je w chmurze