Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Monitor zmiennych systemowych

Zapobiegaj wprowadzaniu niepożądanych zmian w ustawieniach systemowych. Funkcja ta wyświetla ostrzeżenie o wprowadzeniu zmian w ustawieniach preferencji, które mogą mieć wpływ na pracę z rysunkiem. 

Monitor zmiennych systemowych chroni ustawione preferencje systemowe