Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj platformy

Porównaj programy AutoCAD i AutoCAD dla systemu Mac OS X

Oprogramowanie AutoCAD 2017 łączy w sobie większość funkcji programu AutoCAD w wersji dla systemu Windows ze specjalistycznym interfejsem i zestawem funkcji Mac.

Porównaj platformy

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Szyki skojarzone

Wiersz poleceń

Uchwyty wielofunkcyjne

Dynamiczne wprowadzanie

Automatyczne uzupełnianie wprowadzanych poleceń

   

Ukrywanie i izolowanie obiektów

Tworzenie i wybieranie podobnych obiektów

Usuwanie zduplikowanych obiektów

Paleta Właściwości

Szybki podgląd

Elementy sterowania rzutnią w obszarze rysunku

Edytowalna ikona LUW

Narzędzia warstw

   

Grupy warstw

DesignCenter/Paleta Zawartość

   

Tryb pełnoekranowy

Menedżer stanów warstw

   

Szybki wybór

Palety narzędzi

Wybór za pomocą narzędzia Lasso

Podgląd poleceń

Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości

Paleta Szybkie właściwości / Moje właściwości

Powiadomienie o nowej warstwie

Autokorekta podczas wprowadzania poleceń

Pasek nawigacji

ShowMotion

Karty plików

   

Nowa karta / Ekran powitalny

Wstążka

Zwiększenie wydajności polecenia Przesuń/Kopiuj

Nawigacja po interfejsie CoverFlow

Wielopunktowe gesty dotykowe

Pokaż palety jako ikony

Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości

Narzędzie Steering wheel

Wyszukiwanie funkcji w pomocy

Tworzenie geometrii i narzędzia pomiarowe

Wiązania parametryczne

Kopiowanie szyków

Przezroczystość obiektów i warstw

Przekreślony tekst

Gładkie połączenie krzywych

Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

Edycja wielu wzorów kreskowania

Menedżer zestawów arkuszy

   

Bloki dynamiczne

Narzędzia do tworzenia dokumentacji na podstawie modelu

Edycja stylu tabeli

Podgląd tworzenia kreskowania

Tworzenie stylów multilinii

Integracja z digitizerem

Zmiana obszaru

Narzędzia Express Tools    

Położenie geograficzne

Automatyczne wypunktowanie i numerowanie

Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego

Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego

Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock

Inteligentne wymiarowanie

Udoskonalenia chmurki wersji

Ulepszone pliki PDF

Optymalizacja plików wyjściowych PDF

Opcje przeszukiwania tekstu w eksportowanym pliku PDF

Hiperłącze do pomocy w eksportowanym pliku PDF

Łącza do pomocniczych zestawów arkuszy w eksportowanych wieloarkuszowych plikach PDF

Prostsze, wydajne renderowanie

Nadpisywanie właściwości warstw odnośników

Odwzorowanie cieżki odniesienia zewnętrznego

Wyróżnianie nowych funkcji

Modelowanie brył, powierzchni i siatki

Wyodrębnianie krzywej powierzchni

Biblioteka materiałów Autodesk

Podstawowe renderowanie

Parametry Słońca

   

Style wizualne

   

Obsługa profilu OpenGL

Tworzenie materiałów, edytowanie i tworzenie map

Zaawansowane ustawienia renderowania

Tworzenie kamery

Przyciąganie do środka wieloboku

Chmura punktów

Symulacje, przeloty wokół produktu i animacje

Ulepszone grafiki 2D (stabilność, dokładność i wydajność)

Ulepszone grafiki 3D (stabilność, dokładność i wydajność)

Odwołania zewnętrzne (DWG™)

Technologia TrustedDWG™

Podkłady obrazów

Podkłady PDF

Edycja lokalna odnośników do plików DWG

Publikowanie wsadowe

Publikowanie i drukowanie do plików PDF

Style wydruku

Edytor tabeli stylów wydruku

A360 łączność

   

eTransmit

   

Import i eksport SAT

Łącza danych

Wyrównanie tekstu

Platforma konwersji Autodesk

   

Podkłady DWF™

Podkłady DGN

Hiperłącza

Wyodrębnianie danych

Markup Set Manager

Menedżer połączeń z bazami danych

Import i eksport plików WMF

Import i eksport plików FBX

Źródła danych projektu

Import plików programu SketchUp (SKP)

Udostępnianie projektu

3D Print Studio

Modele odniesienia Navisworks

Lokalizacja modelu koordynacji względem obiektu

Importuj pliki PDF

Licencje dla jednego użytkownika

Licencje dla wielu użytkowników

Licencje wieloplatformowe

Narzędzie do transferu licencji online

Pliki CUI (dostosowywalne menu, przyciski, menu, zestawy narzędzi/paski narzędzi).

Skróty poleceń

ObjectARX

Język LISP

   

Bezpieczne wczytywanie

Menu kontekstowe, skróty klawiaturowe i dostosowywanie po dwukrotnym kliknięciu

Język VisualLisp

.NET

   

VBA

   

Okna dialogowe DCL

Rejestrator operacji i makra operacji

Menedżer odniesień (instalacja jednostanowiskowa)

Słowniki niestandardowe

Rysunki chronione hasłem

Podpisy cyfrowe

Obszary robocze

Profile użytkowników

Aplikacja pulpitu Autodesk

Udoskonalenia narzędzi migracji

Narzędzia standardów CAD

Importowanie i eksportowanie CUI

Dodatek BIM 360

Raportowanie wydajności

Efekt wyboru

Monitor zmiennych systemowych

Powiadomienia systemu operacyjnego o aktualizacjach

Zmiana języka w produkcie