Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Źródła danych projektu

Korzystaj ze źródeł danych projektu w intranecie, w Internecie lub łącząc się z chmurą. Projektowanie i komentowanie odbywają w tym samym miejscu, ale podczas wysyłania końcowego rysunku istnieje opcja wyboru. Można zachować komentarze lub usunąć je, korzystając z wbudowanych narzędzi w procesach roboczych eTransmit i Zapisywania plików.