Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Importuj pliki PDF

Pliki PDF zostały dodane do formatów plików importu. Importuj geometrię, tekst TrueType i obrazy rastrowe z pliku PDF lub podkładaj je do rysunku w formie obiektów programu AutoCAD.

Importuj geometrię z pliku PDF do rysunku w postaci obiektu AutoCAD