Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Kontekstowe narzędzie PressPull

Wyciągnij proste i odsuń krzywe, tworząc powierzchnie i bryły. Użyj opcji Wiele, aby wybrać wiele obiektów w ramach jednej operacji PressPull. Użytkownik nie jest już ograniczony do klikania wewnątrz obszaru obramowanego. Można teraz wybrać krzywe 2D i 3D do szybkiego i łatwego wykonania operacji PressPull.