Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Obróbka rzeczywistych danych przestrzennych

Zwiększ precyzję umiejscowienia projektowanych obiektów dzięki chmurze punktów. Szybciej przechodź pomiędzy płaszczyznami poziomymi a pionowymi dzięki dynamicznemu LUW. Przyciągaj do krawędzi, przecięć, narożników i linii środkowych, aby szybko utworzyć geometrię za pomocą narzędzia do przyciągania do obiektów chmury punktów.