Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzie do wyodrębniania krzywej powierzchni

Wyodrębniaj krzywe izolinii przez określony punkt na powierzchni lub powierzchni bryły, aby określić warstwice o dowolnym kształcie. To narzędzie wyświetla podgląd wynikowego splajnu przed wskazaniem punktu. Można określić kierunek izolinii (w kierunku U lub V).