Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Łącza danych

Utwórz aktywne łącze między arkuszem programu Excel i tabelą programu AutoCAD w rysunku. Niezależnie od tego, czy arkusz jest aktualizowany za pomocą zewnętrznego pliku czy tabeli, funkcja łącza danych aktualizuje oba te źródła jednocześnie.

Osadź aktywne łącze w tabeli arkusza