Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Łącza danych

Utwórz aktywne łącze między arkuszem programu Excel i tabelą programu AutoCAD w rysunku. Niezależnie od tego, czy arkusz jest aktualizowany za pomocą zewnętrznego pliku czy tabeli, funkcja łącza danych aktualizuje oba te źródła jednocześnie.

Osadź aktywne łącze w tabeli arkusza