Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Menedżer stanów warstw

Zapisz swoje ustawienia warstw jako stany warstw i udostępnij je innym użytkownikom. W stanach warstw można zapisać takie informacje, jak kolor lub rodzaj linii oraz czy warstwa jest wyłączona, zablokowana czy zamknięta. W oknie dialogowym Menedżer stanów warstw można tworzyć ustawienia warstw i nimi zarządzać.

Zapisz ustawienia warstw, aby móc je udostępnić innym użytkownikom