Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Szybki wybór

Wyszukuj potrzebne dane w rysunku za pomocą narzędzia Zapytanie obiektu. Utwórz zbiór wskazań, bazując na kryteriach filtrowania, takich jak typ obiektu i parametry właściwości. Można na przykład wybrać wszystkie obiekty tekstu wielowierszowego z określonym stylem tekstu.

Użyj narzędzia Zapytanie obiektu, aby wyszukać potrzebne dane