autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dostosowanie i synchronizacja plików

Możesz łatwo udostępniać swoje ustawienia preferencji oraz pliki pomocnicze i pracować z nimi na różnych komputerach. Możesz kontrolować typ informacji, które chcesz zsynchronizować, w tym ustawienia opcji, pliki dostosowywania, pliki pomocnicze drukarki, niestandardowe wzory kreskowania, palety narzędzi i pliki szablonów rysunku. Możesz zsynchronizować niestandardowe czcionki, kształty i rodzaje linii; będą one dostępne po ponownym uruchomieniu programu AutoCAD.