Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Automatyczne projektowanie przebiegów węży i rur (ulepszone)

INVENTOR PROFESSIONAL

Użyj połączenia zautomatyzowanych narzędzi oraz zapewniających pełną kontrolę funkcji projektowania
w programie Inventor Professional, aby:

  • wybierać predefiniowane style rur z biblioteki lub tworzyć style niestandardowe;
  • interaktywnie definiować trasy wewnątrz modelu lub wykorzystywać istniejący szkic trójwymiarowy;
  • automatycznie tworzyć najkrótsze możliwe trasy przewodów elastycznych;
  • edytować trasy istniejące, niezależnie od sposobu ich wygenerowania.

Możesz również definiować wymagania, takie jak maksymalne długości segmentów czy domyślne promienie zagięć, tak by niezależnie od liczby realizowanych projektów przebiegi rur zawsze spełniały standardy Twojej firmy lub branży.