Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zgodność operacyjna z płytkami obwodów drukowanych (PCB)

INVENTOR PROFESSIONAL

Integruj swoje projekty elektroniczne i mechaniczne
w pojedynczej, kompletnej definicji tworzonego produktu. Możliwości importu IDF obejmują:

  • obsługę plików IDF w standardach 2.0 i 3.0 do celów wymiany danych płytek obwodów drukowanych (PCB);
  • tworzenie i ponowne wykorzystanie komponentów elektronicznych w oknie Biblioteki komponentów IDF
    w celu szybszego i bardziej szczegółowego tworzenia reprezentacji płytek obwodów drukowanych (PCB);
  • opcje filtrowania pozwalające zmniejszyć złożoność projektów płytek obwodów drukowanych (PCB).