Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Maya i Maya LT

Poznaj różnice między oprogramowaniem Maya a Maya LT.

Porównaj produkty

Domyślnego produktu nie można usunąć z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie produktu przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Kompleksowe oprogramowanie do modelowania, renderowania, tworzenia symulacji i animacji 3D

Oprogramowanie do ekonomicznego tworzenia gier wideo dla niezależnych producentów.

Krótki opis

  • Realizuj swoją wizję modelowania, animacji, oświetlenia i VFX za pomocą wszechstronnego oprogramowania 3D.
  • Profesjonalne narzędzie 3D w cenie dopasowanej do budżetu twórców gier niezależnych.

Płać za czas dostępu do najnowszych wersji oprogramowania Maya, obniżając w ten sposób koszty początkowe oraz zyskując indywidualne wsparcie przez Internet i możliwość korzystania z poprzednich wersji. Dowiedz się więcej.

Miesięczna    

Kwartalna    

Roczna    

Wieloletnia (2 lata)    

Wieloletnia (3 lata)    

Zestaw narzędzi do rzeźbienia

Ulepszone procesy polimodelowania

Modelowanie wieloboków i siatki podpodziału

Tworzenie siatek elementarnych

Narzędzia tworzenia siatki

Narzędzia do zagęszczania wieloboków/siatki

Narzędzie do redukcji wieloboków

Pętle krawędzi i pierścieni

Przyspieszony proces modelowania NEX

Obsługa OpenSubdiv

Oparte na topologii narzędzia symetrii

Narzędzie Quad draw

Narzędzie Multicut

Oparte na pędzlach narzędzia do rzeźbienia

Wybór farby

Procesy projektowe UV

Mapy UV, wektory normalne i kolorowanie według wierzchołków

Obsługa wielu zestawów UV

Zestawy UV dla wystąpień

Integracja z Unfold 3D

Wiele zestawów/kolorów na wierzchołek

Narzędzie do malowania 3D (tekstura)

Biblioteka tekstur proceduralnych Substance

Tekstury proceduralne 2D i 3D

Obsługa plików PSD

Mapy transferów

Nanoszenie tekstur Turtle

Równoległe szacowanie siatek

Animacja klatek kluczowych

Edytory wykresów i planów animacji

Warstwy animacji

Edytor animacji nieliniowej Trax

Narzędzie Set Driven Key

Edytowalne tory ruchu

Zapisywanie i ładowanie plików animacji ATOM

Wiązania punktowe

Wiązania skierowane

Wiązania zorientowane

Wiązania skali

Wiązania nadrzędne

Wiązania geometryczne

Wiązania normalne

Wiązania styczne

Wiązania wektorów słupkowych

System animacji całego ciała HumanIK

Wbudowane funkcje Spline IK i Spring IK

Retargeting animacji w czasie rzeczywistym

Funkcja zniekształcająca Delta Mush

Nieliniowa funkcja zniekształcająca

Funkcja zniekształcająca Kratowanie

Funkcja zniekształcająca BlendShape

Funkcja zniekształcająca Zawijanie

Funkcja zniekształcająca Rzeźbienie

Funkcja zniekształcająca Miękka modyfikacja

Funkcja zniekształcająca skupiska

Funkcja zniekształcająca Wstrząsanie

Funkcja zniekształcająca Drut

Funkcja zniekształcająca Punkt na łuku

Funkcja zniekształcająca Marszczenie

Funkcja zniekształcająca tekstury

Funkcja zniekształcająca Folia termokurczliwa

Tworzenie pokryć w oparciu o woksele geodezyjne

Tworzenie pokryć w oparciu o mapę termiczną

Malowanie wag pokrycia

Narzędzie Geometria zastępcza

System odkształcania mięśni Maya

Narzędzia do tworzenia układu wielu kamer i zarządzania nimi

Edycja klipów listy odtwarzania sekwencera

Rysuj w rzutni

Zachowuj pociągnięcia ołówka

Znaczniki szybkości

Udoskonalenia procesu projektowego tworzenia wyglądu

Możliwość nadpisywania zewnętrznych modułów renderowania rzutni

Obsługa Microsoft DirectX 11

Efekty cieniowania w czasie rzeczywistym DX11

Obsługa HLSL i CgFX

Narzędzie Spacer

Moduł renderujący Arnold

Wektorowy moduł renderujący

Okno sprzętowego modułu renderującego

Moduł renderujący Turtle

Interaktywny fotorealistyczny moduł renderujący (IPR)

Narzędzia Hypershade i Visor

ShaderFX

Zarządzanie kolorami

Niefotorealistyczne style rysunkowe

500 edytowalnych, wstępnie skonfigurowanych pędzli Maya Paint Effects

Interaktywny podgląd

Wyniki renderowania w mental ray

Symulacja animacji

Złożone, naturalne efekty

Narzędzie Surface snap

Narzędzie Surface attract

Narzędzie Surface collide

Algorytm Space Colonization

Platforma efektów proceduralnych Bifrost

Adaptacyjna piana w Bifrost

Symulacje z kształtami prowadzącymi w Bifrost

Adaptacyjny solwer Aero w Bifrost

Otwarty wykres proceduralny dla Bifrost

Generator dowolnych siatek elementarnych XGen

Maya Fluid Effects

Maya Fur

Maya nHair

Maya nParticles

Maya nCloth

Dynamika brył sztywnych i elastycznych

Moduł Bullet Physics

Integracja z NVIDIA PhysX    

Obsługa skryptów w języku MEL

Obsługa skryptów w języku Python

Tworzenie niestandardowych wtyczek za pomocą SDK

Tworzenie niestandardowych obiektów Maya

Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych narzędzi

Obsługa Microsoft .NET API

Obsługa wtyczek i narzędzi innych firm

Tworzenie obiektów niestandardowych i wtyczek za pomocą interfejsu Maya C++ API

Tworzenie niestandardowych narzędzi interfejsów użytkownika w środowisku programistycznym Qt

Interfejs API rzutni Viewport 2.0

Funkcja eksportu Send to Unity

Funkcja eksportu Send to Unreal

Funkcja eksportu Send to Mudbox

Narzędzie eksportu do gier

Integracja z chmurą

Obsługa skryptów w języku MEL

Obsługa skryptów w języku Python

Tworzenie niestandardowych wtyczek za pomocą SDK

Tworzenie niestandardowych obiektów Maya

Dostosowywanie interfejsu użytkownika do własnych narzędzi

Obsługa Microsoft .NET API

Obsługa wtyczek i narzędzi innych firm

Tworzenie obiektów niestandardowych i wtyczek za pomocą interfejsu Maya C++ API

Tworzenie niestandardowych narzędzi interfejsów użytkownika w środowisku programistycznym Qt

Interfejs API rzutni Viewport 2.0

Funkcja eksportu Send to Unity

Funkcja eksportu Send to Unreal

Funkcja eksportu Send to Mudbox

Narzędzie eksportu do gier

Integracja z chmurą

Warstwa renderowania

Drzewo compositingu dla warstw renderowania

Interakcja edycji pliku z Apple Final Cut Pro

Interakcja edycji pliku z Adobe Illustrator

Wyświetlanie i edytowanie relacji węzłów

Segmentowanie scen

Węzły grup dla widoków użytkownika

Modyfikowanie modelowanych danych bez przebudowy

Odczyt/zapis formatu Alembic Framework

Zarządzanie zasobami produkcji

Przełączanie między reprezentacjami sceny

Stosowanie, animowanie i sprawdzanie modyfikacji

Śledzenie nadpisywania na zespołach

Uniwersalny interfejs API do dostosowywania narzędzi

Interfejs użytkownika edytora ścieżek plików

Naprawianie wadliwych ścieżek plików

Ustawianie ścieżek do nieistniejących plików

Uzyskiwanie dostępu do plików w ścieżkach niestandardowych

Zaawansowane narzędzia do compositingu i przetwarzania obrazu

Trójwymiarowe środowisko kompozycyjne

Narzędzia do rotoskopii

Odtwarzanie z dysku

Obsługa warstw renderowania

Compositing oparty na skryptach języka Python

Microsoft Windows

Automatyczne śledzenie kamery 3D

Rysuj w rzutni

Zachowuj pociągnięcia ołówka

Znaczniki szybkości