Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcja zniekształcająca Delta Mush

Wygładzaj odkształcenia, aby prowadzić ostateczny rezultat bliżej oryginalnej geometrii. Używaj funkcji Delta Mush w zróżnicowanych procesach projektowych, takich jak łączenie boków bez farby, wygładzanie rezultatów symulacji zgrubnych oraz końcowa korekcja ujęć. Funkcję wprowadziliśmy w odpowiedzi na liczne prośby użytkowników.