Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Wiązanie wokseli geodezyjnych

Szybciej twórz wysokiej jakości postacie powiązane gotowe do wykorzystania produkcyjnego, korzystając z nowej, innowacyjnej metody tworzenia pokryć, która wiąże złożoną geometrię ze szkieletami. Przetwarzaj geometrię nieszczelną i siatki z komponentów nieciągłych lub nachodzących na siebie. Wynikowe wagi są zgodne z istniejącymi metodami tworzenia pokryć w programie Maya i nadają się do stosowania w silnikach gier.