Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Modelowanie postaci trójwymiarowych i rzeźbienie

Oprogramowanie Maya® oferuje sprawdzone w produkcji narzędzia do modelowania postaci 3D, rzeźbienia i modelowania środowiska. Buduj i pokrywaj teksturami modele organiczne i posiadające twarde powierzchnie dzięki narzędziom do modelowania wielokątów, NURBS oraz powierzchni podpodziałów.

Modelowanie 3D

 • Nowość

  Ulepszony proces tworzenia kształtów

  Zyskaj większą kontrolę twórczą nad siatkami postaci dzięki pełniejszemu procesowi projektowemu. (film: 11:02 min)

 • Nowość

  Ulepszone modelowanie symetrii

  Łatwiej twórz symetryczne modele.

 • Nowy zestaw narzędzi do rzeźbienia

  Rzeźb i kształtuj modele bardziej intuicyjnie. (film: 6:26 min)

 • Zoptymalizowany zestaw narzędzi do retopologii

  Usprawnij procesy projektowe, aby ułatwić retopologię. (film: 2:11 min)

 • Modelowanie wieloboków

  Modeluj szybko i niezawodnie. (film: 2:49 min)

 • Obsługa OpenSubdiv

  Przyspiesz działanie dzięki interaktywnym procesom projektowym. (film: 1:37 min)

 • Zestaw narzędzi UV

  Twórz lepsze mapy UV w krótszym czasie. (film: 3:03 min)

 • Modelowanie wieloboków i siatki podpodziału

  Twórz i edytuj siatki, korzystając z intuicyjnego zestawu narzędzi. (film: 7:10 min)

 • Modelowanie powierzchni

  Twórz matematycznie gładkie powierzchnie.

 • Mapy UV, wektory normalne i kolorowanie według wierzchołków

  Usprawnij tworzenie i edytowanie map UV.