Asset 12 Asset 10 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowy zestaw narzędzi do rzeźbienia

Zyskaj większą swobodę twórczą, aby bardziej intuicyjnie rzeźbić i kształtować modele. Nowy zestaw narzędzi do rzeźbienia stanowi znaczące udoskonalenie w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Nowe narzędzia do rzeźbienia zapewniają większy poziom szczegółowości i wyższą rozdzielczość. Pędzle posiadają funkcje zaniku objętościowego i powierzchniowego, obrazów znaków, UV rzeźbienia oraz obsługi znaków z przesunięciem wektorowym.