Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Modelowanie wieloboków i siatki podpodziału

Twórz i edytuj siatki wielokątne dzięki sprawdzonemu w praktyce zestawowi narzędzi do intuicyjnego modelowania trójwymiarowych postaci i środowiska. Zintegrowany zestaw funkcji do modelowania oparty jest na technologii zestawu narzędzi NEX firmy dRaster. Dostępne narzędzia to Bridge, Poke, Cut, Wedge, Bevel, Extrude, Quad Draw oraz Chamfer Vertex. Istnieje możliwość wyświetlania podglądów lub renderowania gładko podzielonych siatek w trakcie edycji elementów zastępczych lub klatek w niskiej rozdzielczości.

Funkcje modelowania wieloboków i podpodziałów siatki obejmują również następujące rozwiązania:

  • Rzeczywiste wybieranie elastyczne, podświetlanie preselekcji i ograniczanie wyborów na podstawie widoku kamery.
  • Redukcja wieloboków, czyszczenie danych, ślepe oznaczanie danych oraz narzędzia do regulacji poziomu szczegółowości, zapewniające optymalizację sceny.
  • Możliwość transferu UV, danych kolorów specyficznych dla wierzchołków (color-per-vertex) i danych dotyczących pozycji wierzchołków między siatkami wieloboków o różnych topologiach.
  • Oparte na topologii narzędzia symetrii do pracy na tworzących pozy siatkach.