Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Obsługa Ptex w mental ray

Renderuj pliki tekstur Ptex w mental ray for Maya. Wyeliminuj konieczność tworzenia i przypisywania UV do siatek, tworząc pliki Ptex w oprogramowaniu do rzeźbienia cyfrowego 3D i malowania tekstur Mudbox 2015 (angielski) lub w niektórych innych aplikacjach do malowania tekstur i renderowania ich w mental ray for Maya.