autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ustawienia renderowania

Szybko renderuj złożone sceny i zarządzaj nimi dzięki nowemu rozwiązaniu Render Setup. Umożliwia ono korzystanie z nowoczesnej metody dodawania opartych na ujęciach nadpisań scen, które już współdziałają z używanym modułem renderującym. Obecnie możliwe jest też generowanie szablonów — wystarczy skonfigurować jedno ujęcie, aby następnie łatwo korzystać z niego ponownie.