Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Toon Shader

Przekształcaj sceny 3D w przekonujące animacje rysunkowe dzięki stylom niefotorealistycznym. Uzyskuj efekty typu rysunek odręczny, tradycyjna kreskówka, komiks czy japońska manga/anime. Pracuj w trybie 3D, aby tworzyć złożone przejścia, śledzenie kamery i symulowane efekty. Twórz kontury dzięki efektom malarskim i precyzyjnej kontroli nad stylem, położeniem i szerokością linii. Wyświetlaj interaktywne podglądy w czasie rzeczywistym i renderuj wyniki w mental ray for Maya, oprogramowaniu Maya lub sprzętowych modułach renderujących.

Twórz animacje rysunków